Dr.Nafady Radiology & M.R.I Center

Dr.Nafady Radiology & M.R.I Center

Covered : 15% to All Service

The Network Branches

Governorate City /Area Address Telephone
Asyut شارع الجمهورية ، ابراج عثمان بن عفان الدور الارضى 0895068200 - 0882068400